Startsida

Välkommen till Smedjebackens Skytteförening, och välkommen till våran hemsida.

Alla medlemmar anmodas att uppdatera sina uppgifter, klicka på det här stycket för att komma till formuläret.

Årsmötet 2021 kommer hållas online
den 7:e februari 2021 klockan 16:00.

Söndagen den 7:e februari 2021 klockan 16:00 har vi vårat årsmöte i online kanal. Föranmälan för deltagande till mattias.lind@skyttarna.se, länk för anslutning kommer som epost några dagar innan mötet.

Bland annat kommer följande val av styrelsen 2021 ske:

  • föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  • suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  • två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år.
  • minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

Årsmötet hölls online den 26:e juni kl 19:00.

Du kan läsa det justerade årsmötesprotokollet här:
Smedjebackens Skytteförening, Årsmötesprotokoll 2020

Den nya styrelsen består av:
* Ordförande: Mattias Lind
* Sekreterare: Micke Wickman
* Kassör: Hans-Olof Ludvigsson
* Ledamöter: Andreas Ludvigsson, Jan Andersson
* Suppleanter: Rickard Wickman, Mikael Sirén

* Revisorer: Marlene Ludvigsson, Rolf Eriksson

* Valberedningen: Mats Niemi, Marlene Ludvigsson

Funktionärer i Föreningen:
* Skjutbanechef/Säkerhetsansvarig: Ted Kvarnström
* Stugfogde: Rickard Wickman
* Materialförvaltare: Jan Andersson
* Ammunitionsförvaltare: Rickard Wickman
* Instruktörer: Rolf Eriksson, André Rajalakso, Rickard Wickman, Mattias Lind, Andreas Ludvigsson

Skytteformer
* CAS: Mattias Lind
* Svartkrut: Rickard Wickman
* Fritt gevär: Micke Wickman, Rickard Wickman
* Luftgevär: Andreas Ludvigsson, Jan Andersson
* 22/6.5: Andreas Ludvigsson
* Lerduva: Mikael Siren

Cowboy Action Shooting

Cowboy Action Shooting, eller Westernskytte, är en sport som uppstod i Kalifornien, USA i början av 1980-talet.

Westernskytte kräver att deltagarna använder vapen som normalt användes i mitten och mot slutet av artonhundratalet, enkelverkande pistoler, bygelrepetergevär i pistolkaliber. och dubbelpipiga hagelgevär. Winchester 1897 pumphagelgevär med utvändiga hanar, Winchester 1887 bygelhagelgevär och Colt Lightning pumpkulgevär är också tillåtna. Både original och reproduktioner av dessa vapen tävlar på samma villkor. Alla vapen som används i huvudformen av westernskytte skall vara av ”Single Action”-typ vilket innebär att hanen måste spännas manuellt innan varje skott. ”Double Action”, dvs när hanen spänns automatiskt när man trycker in avtryckaren och ”Semi Auto”, dvs när hanen spänns av rekylen vid avfyrning är endast tillåtna i sidogrenar inom westernskytte.

Deltagande i westernskyttetävlingar kräver vanligtvis fyra vapen; två periodkorrekta revolvrar, ett hagelgevär och en gevär med centraltändning pistolkaliber av en typ som användes före 1899. Vissa sidogrenar erbjuder också skytte med enkelskotts ”Buffalo”-gevär”, Derringers och Colt 1911.

Alla deltagare skall vara klädda i tidstypiska kläder härrörande i vilda västern. Beroende på regler för den specifika kategorin kan kravet vara kläder som är historiskt korrekta för 1800-talet, eller bara i samma stil som användes i Vilda Västern. Några tillåter ”Hollywood-stil”, där kläderna liknar de som används i västernfilmer.

Förutom att skytten måste vara klädd i tidstypiska kläder, används ofta stage-dekorationer och kulisser för att ge en mer autentisk upplevelse. Till exempel kan ett scenario vara en bank, och den tävlande skjuta inom ett begränsat område och sedan till exempel plocka upp en påse med guld och bära den i ena handen medan han skjuter med den andra.

Inom westernskytte hanteras alltid vapnen med hög säkerhet. Revolvrar är alltid oladdade och hölstrade, gevär är alltid öppnade, oladdade och placerade i sina hållare när de inte används i det faktiska skjutmomentet. En typisk stage har alltid en skyttelinje som börjar med ett laddstation och slutar med en urladdningsstation, och mellan dessa två positioner är det endast en skytt i taget som skjuter. Med skytten följer alltid en Range Officer som oftast är en Timer Operatör som utöver tidtagande bistår att göra sporten till en säker aktivitet, skytten och skyttet övervakas också av tre s.k. Spotters vars uppgift främst är att räkna missar i skyttet, hålla kontroll över skjutordning på stationen, och hur många skott som är avlossade. I Sverige krävs det även en RO-1 certifiering för att få tävla utanför den egna klubben.

I Sverige heter förbundet Svenska Westernskytteförbundet, SWSf, och internationellt är vi inordnade under Single Action Shooting Society, SASS.

Smedjebackens Skytteförening har en egen sektion, Blacksmith Hill Rangers. Besök gärna deras egen hemsida för mer information.

Är du intresserad att delta i en RO1-utbildning, klicka här och registrera dig.

Föreningshistoria

Den 11 sept 1864 beslöts att hundskattemedlen som skarpskyttecorps enligt beslut redan den 18 jan 1864 av Norrbärke Komunalnämnd fick uppbära för sin verksamhet skulle gå till skarpskyttecorps bästa enligt dess styrelses beslut. Uppgifter om när skarpskyttecorps upphörde i Smedjebacken finns ej.
Text av Einar Andersson 10 aug 1976

Smedjebackens Skytteförening grundades den 5 oktober 1901 av Korpralen J.A. Werre från Kolviken.

Blogg

Sommarkurs i Cowboy Action Shooting

Smedjebackens Skytteförening är en av Sverige Westernskytteföreningar anslutna till Svenska Westernskytteförbundet, SWSf. Under Juli månad kommer vi genomföra en introduktionskurs i Cowboy Action Shooting för våra medlemmar. Planerade tillfällen är 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 26/7. Kursen består av tre förberedande träningar där man får bekanta sig med skytteformen, utrustningen och övriga medlemmar i föreningen, sista …

Årsmöte 2020

Hej på Er ärade medlemmar, coronan härjar fortfarande och vi gör det vi kan för att både agera i föreningen och följa de riktlinjer folkhälsomyndigheten ger oss. Då vi inte får samlas fler än 50 personer är det svårt att genomföra ett årsmöte där vi träffas då vi har fler medlemmar än 50 st, och …

Äntligen höstlovsskytte!

Under höstlovet erbjuder Smedjebackens Skytteförening åter igen Luftgevärsskytte för lovlediga skolbarn från 9-års ålder. På onsdagen den 30:e oktober mellan 13:00 och 16:00 har vi instruktörer på plats i luftgevärshallen på Stegelbackens Skola. Ingång sker i källar-/markplan från Sveavägen. Aktiviteten är gratis, och barn under 16 år behöver intyg från målsman. Vid ankomst registrerar vi …

Kontakta oss