Startsida

Välkommen till Smedjebackens Skytteförening, och välkommen till våran hemsida.

Luftgevärsskytte på sportlovet.

Årsmöte 2019

Den 10:e mars 2019, klockan 16:00-18:00 i skyttepaviljongen.
 

Protokollet från Årsmötet 2018
Protokollet från det extra föreningsmötet 20180505
Föreningens Stadgar fr o m 20180505
Föreningens facebooksida

Uppdatering gällande föreningens styrelse

Den nya styrelsen består av:
* Ordförande: Mattias Lind
* Sekreterare: André Rajalakso
* Kassör: Rickard Wickman
* Ledamöter: Andreas Ludvigsson, Jan Andersson
* Suppleanter: Dick Ivars, Mikael Sirén

* Revisorer: Bernt Andersson, Rolf Eriksson

* Valberedningen: 2 st vakanser (Administreras av styrelsen, övervakas av revisorer, till dess vakanser är fyllda)

Funktionärer i Föreningen:
* Skjutbanechef/Säkerhetsansvarig: Ted Kvarnström
* Stugfogde: Rickard Wickman
* Materialförvaltare: Jan Andersson
* Ammunitionsförvaltare: Rickard Wickman
* Ungdomsledare: André Rajalakso
* Instruktörer: Rolf Eriksson, André Rajalakso, Rickard Wickman, Mattias Lind, Andreas Ludvigsson

Skytteformer
* CAS: Mattias Lind
* Svartkrutsskytte: Rickard Wickman
* Luftgevärsskytte: Andreas Ludvigsson, Jan Andersson
* 22/6.5 skytte: Andreas Ludvigsson
* Lerduveskytte: Mikael Siren

Cowboy Action Shooting

Cowboy Action Shooting, eller Westernskytte, är en sport som uppstod i Kalifornien, USA i början av 1980-talet.

Westernskytte kräver att deltagarna använder vapen som normalt användes i mitten och mot slutet av artonhundratalet, enkelverkande pistoler, bygelrepetergevär i pistolkaliber. och dubbelpipiga hagelgevär. Winchester 1897 pumphagelgevär med utvändiga hanar, Winchester 1887 bygelhagelgevär och Colt Lightning pumpkulgevär är också tillåtna. Både original och reproduktioner av dessa vapen tävlar på samma villkor. Alla vapen som används i huvudformen av westernskytte skall vara av ”Single Action”-typ vilket innebär att hanen måste spännas manuellt innan varje skott. ”Double Action”, dvs när hanen spänns automatiskt när man trycker in avtryckaren och ”Semi Auto”, dvs när hanen spänns av rekylen vid avfyrning är endast tillåtna i sidogrenar inom westernskytte.

Deltagande i westernskyttetävlingar kräver vanligtvis fyra vapen; två periodkorrekta revolvrar, ett hagelgevär och en gevär med centraltändning pistolkaliber av en typ som användes före 1899. Vissa sidogrenar erbjuder också skytte med enkelskotts ”Buffalo”-gevär”, Derringers och Colt 1911.

Alla deltagare skall vara klädda i tidstypiska kläder härrörande i vilda västern. Beroende på regler för den specifika kategorin kan kravet vara kläder som är historiskt korrekta för 1800-talet, eller bara i samma stil som användes i Vilda Västern. Några tillåter ”Hollywood-stil”, där kläderna liknar de som används i västernfilmer.

Förutom att skytten måste vara klädd i tidstypiska kläder, används ofta stage-dekorationer och kulisser för att ge en mer autentisk upplevelse. Till exempel kan ett scenario vara en bank, och den tävlande skjuta inom ett begränsat område och sedan till exempel plocka upp en påse med guld och bära den i ena handen medan han skjuter med den andra.

Inom westernskytte hanteras alltid vapnen med hög säkerhet. Revolvrar är alltid oladdade och hölstrade, gevär är alltid öppnade, oladdade och placerade i sina hållare när de inte används i det faktiska skjutmomentet. En typisk stage har alltid en skyttelinje som börjar med ett laddstation och slutar med en urladdningsstation, och mellan dessa två positioner är det endast en skytt i taget som skjuter. Med skytten följer alltid en Range Officer som oftast är en Timer Operatör som utöver tidtagande bistår att göra sporten till en säker aktivitet, skytten och skyttet övervakas också av tre s.k. Spotters vars uppgift främst är att räkna missar i skyttet, hålla kontroll över skjutordning på stationen, och hur många skott som är avlossade. I Sverige krävs det även en RO-1 certifiering för att få tävla utanför den egna klubben.

I Sverige heter förbundet Svenska Westernskytteförbundet, SWSf, och internationellt är vi inordnade under Single Action Shooting Society, SASS.

Smedjebackens Skytteförening har en egen sektion, Blacksmith Hill Rangers. Besök gärna deras egen hemsida för mer information.

Är du intresserad att delta i en RO1-utbildning, klicka här och registrera dig.

Föreningshistoria

Den 11 sept 1864 beslöts att hundskattemedlen som skarpskyttecorps enligt beslut redan den 18 jan 1864 av Norrbärke Komunalnämnd fick uppbära för sin verksamhet skulle gå till skarpskyttecorps bästa enligt dess styrelses beslut. Uppgifter om när skarpskyttecorps upphörde i Smedjebacken finns ej.
Text av Einar Andersson 10 aug 1976

Smedjebackens Skytteförening grundades den 5 oktober 1901 av Korpralen J.A. Werre från Kolviken.

Blogg

En favorit i repris, sportlovsskytte…

Under sportlovet erbjuder Smedjebackens Skytteförening åter igen Luftgevärsskytte för lovlediga skolbarn. På onsdagen den 27:e februari mellan 10:00 och 12:00 har vi instruktörer på plats i luftgevärshallen på Stegelbackens Skola. Ingång sker i källar-/markplan från Sveavägen. Aktiviteten är gratis, och barn under 16 år behöver intyg från målsman. Vid ankomst registrerar vi deltagaren och om …

Extrainsatt årsmöte

Ärade medlem, Nu har det gått ett tag sedan årsmötet och nya utmaningar står framför oss. När äntligen våra stadgar uppdagades visade det sig att vi var ”anslutna” till ett förbund som inte finns, och att vi behöver fler medlemmar i styrelsen. Vi behöver två nya suppleanter, eftersom våra suppleanter fick bli ordinarie ledamöter, vi …

Kontakta oss