Föreningens styrelse

Hej go vänner,

Nu har vi stött och blött de gamla stadgarna vi har, och de måste uppdateras eftersom det finns stora luckor i dem och vad det måste vara. Och det är ändringar som skulle ha skett för många år sedan. Det viktigaste är två saker; dels styrelsens sammansättning; dels föreningens tillhörighet.


Som Ni ser måste styrelsen bestå av en ordförande, fyra ledamöter, och två suppleanter. När vi använde förra årsmötets protokoll som ledstjärna på årsmötet, utan att vi haft chansen att rådfråga stadgarna blev det en miss helt enkelt. För att rätta till detta låter vi våra suppleanter bli fullvärdiga styrelseledamöter. Och sedan anger vi att våra suppleanter är vakanser.

Styrelsen, den som dagligen fattar beslut i sann demokratisk andra, är:
Ordförande: Mattias Lind
Kassör, tillika vice ordförande: Rickard Wickman
Sekreterare: André Rajalakso
Ledamot: Andreas Ludvigsson
Ledamot: Janne Andersson
Suppleant: Dick Ivars
Suppleant: Mikael Siren

Suppleanter är ersättare för en ordinarie styrelseledamot då inte fem ordinarie ledamöter kan delta i ett styrelsemöte.

Frivillige Skytterörelsen togs upp i Svenska Skyttesportförbundet 2009 och finns således inte som förbund. Vi försöker med att ta upp dialogen med Svenska Skyttesportförbundet om att ansluta oss till dem, om vi inte automatiskt borde varit anslutna. Söker man däremot hos dem hittar man inga uppgifter om oss. Vi är däremot genom medlemmar anslutna till Svenska Svartkrutsskyttefederationen och till Svenska Westernskytteförbundet.

Just nu väntar vi på sista fasen i anslutningen till Svenska Skyttesportförbundet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.